Nowe technologie

Gdzie jest wykorzystywana absorbcja atomowa

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Gdzie jest wykorzystywana absorbcja atomowa

Artykuł sponsorowany

Absorpcja atomowa to jedna z technik analitycznych stosowanych w chemii analitycznej, która polega na pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez atomowe próbki. Ta metoda jest powszechnie stosowana w laboratoriach analitycznych w celu określenia ilości i rodzaju pierwiastków w różnych próbkach.

Gdzie jest wykorzystywana?

Przemysł spożywczy i rolniczy – w celu analizy składu mikro- i makroelementów w próbkach żywności, gleby czy nawozów mineralnych.

Medycyna – w celu określenia ilości pierwiastków w próbkach ludzkich, takich jak krew, mocz czy kości. Jest to ważne w diagnostyce chorób metabolicznych, niedoborów mikroelementów czy chorób tarczycy.

Przemysł chemiczny – w celu określenia ilości pierwiastków w surowcach chemicznych, produktach końcowych czy środkach ochrony roślin.

Geologia – w celu określenia składu skał i minerałów, co ma duże znaczenie w poszukiwaniach surowców naturalnych, takich jak rudy metali czy ropa naftowa.

Ochrona środowiska – w celu kontroli jakości powietrza, wody czy gleby, w której absorpcja atomowa pozwala na wykrywanie szkodliwych substancji, takich jak metale ciężkie czy pestycydy.

Absorpcja atomowa jest jedną z najczęściej stosowanych metod analitycznych, ze względu na swoją precyzję, niezawodność i możliwość określenia ilości pierwiastków w niskich stężeniach. W związku z tym, jest to kluczowa technologia dla wielu dziedzin nauki i przemysłu, pozwalająca na badanie i kontrolę jakości materiałów oraz produktów.

Absorbcja atomowa w galwanotechnice

Galwanotechnika, inaczej elektrochemia, to dziedzina nauki i techniki zajmująca się produkcją i obróbką powierzchni metali i innych materiałów, poprzez zastosowanie procesów elektrolitycznych. W procesie galwanizacji, czyli pokrywania powierzchni metali warstwą innego metalu, absorpcja atomowa jest używana jako narzędzie do kontroli jakości procesu.

Absorpcja atomowa umożliwia dokładne i precyzyjne pomiarowanie stężenia pierwiastków chemicznych w roztworach elektrolitów. W przypadku galwanizacji, technika ta jest wykorzystywana do pomiaru stężenia metali, takich jak cynk, miedź, nikiel czy chrom, w roztworach elektrolitycznych używanych w procesie. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.tegal.pl/absorbcja-atomowa-galwanotechnice/.

Kontrola jakości jest bardzo ważna w przemyśle galwanotechnicznym, ponieważ nawet niewielkie odchylenia od wymaganych parametrów mogą prowadzić do wadliwych i niedoskonałych powłok metalowych. W takim przypadku, produkty końcowe mogą być wadliwe i nie spełniać wymaganych standardów, co prowadzi do marnowania czasu, pieniędzy i zasobów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*